بافندگی پارچه های رومبلی و پرده ای

واحد تولیدی از سال ۱۳۸۴ شروع به کار کرد. دانش و فن آوری روز در کنار سال ها تجربه، شیوا نساج را به یکی از تولید کنندگان برتر در زمینه پارچه های مبلی و پرده ای تبدیل کرد.این شرکت در سال ۱۳۸۸ تعداد ماشین آلات بافندگی ژاکاردی را افزایش داده و تعدادی ماشین بافندگی دابی به همراه کلیه ملزومات لازم برای بافت انواع پارچه مبلی را اضافه نمود.در حال حاضر شرکت شیوا نساج پارچه مورد نیاز بسیاری از مشتریان داخلی و همچنین برخی از بازرگانان بین المللی از کشورهای خاورمیانه ، ترکیه، روسیه و برخی دیگر کشور ها را فراهم می کند.