تکمیل پارچه های مختلف

واحد تکمیل با به کارگیری ماشین آلات تکمیل پیشرفته، شستشو، AIRO، Stenter در سال 1388 راه اندازی شد. واحد تکمیل با استفاده از تیم تکمیل آموزش دیده و بسیار با تجربه، پارچه های تولیدی بسیار با دوام و با کیفیت و بی نقص و با ظاهر و رنگ و زیردست عالی ارائه میکند.